Sweden Rock – Bike Project

Under Sweden Rock 2013 signade alla deltagande artister en motorcykel som sedan auktionerades ut till välgörenhet.