Ruff Riders

Segel Kommunikations Petter Grimborg filmade under 13 år extremsport – huvudsakligen skoter. Petter startade och har drivit varumärket “RuffRiders” under 10 år och filmat skoter och Cross över hela världen.

RR 10 HEL FILM

HIGHLIGHTS RR 10

RR 10 GoPro Highlights

RuffRriders 9 Hel film