Plogning av Stekenjokk

Plogningen av Vildmarksvägens sträckning över Stekenjokk-platån uppmärksammas mer och mer för varje år. Destination South Lapland ville i samband med nyinvigning av Stekenjokksdelen filma Stekenjokks storslagenhet och med maskinerna ytterligare förstärka vidderna och vyerna.

Av materialet har en rad olika filmvarianter skapats för olika Sociala kanaler och mässmaterial.

Film för hemsida 60 sek.

Film för Facebook & Instagram 30 sek