Orexplore

Orexplore utvecklar analysmetoder för modern och effektiv gruvdrift. Med röntgenteknik kan borrprover analyseras på plats och sedan utgöra beslutsmaterial åt vilket håll man ska fortsätta letandet av mineraler.