Norrhelikopter – Flygtransporter i Södra Lappland

Norrhelikopter finns i Klimpfjäll, Västerbotten. För att uppmärksamma flygtransporter för vandrare, fiskare & jägare bad  Norrhelikopter oss om följande kampanjfilm för Sociala kanaler.